Joel Vergés

Joel Vergés

Entrenador Grup Especialització i treball Rehabilitació.

– Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

– Màster en Readaptació a l’Activitat Física i la Competició.

facebook
instagram
flickr