Esperit de superació

L’esport ens ensenya a no conformar-nos amb el nivell que posseïm sinó a tractar de millorar-lo suscitant per a això la passió pel treball.

facebook
instagram
flickr