Reglament

Art. 1> El Club Atletisme Terres de l’Ebre,  el Consell Esportiu del Baix Ebre, Tortosa Esport i l’Ajuntament de Tortosa amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i amb el suport la Univerisitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i la Secretaria General de l’Esport, organitza el Cros ATE Ciutat de Tortosa “Gran Premi Eduardo Fornós” a celebrar-se el proper dia 12 de desembre de 2021 a Tortosa, a la zona universitària de Remolins. I també és Campionat de Catalunya Universitari.

Art. 2> Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorregut s’indiquen en full annex.

Art. 3> Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa d’atletisme tramitada (no serà necessari per al campionat universitari) i els escolars amb la fitxa d’esportista degudament tramitada pels seus respectius consells esportius per la temporada en curs.
També totes les curses seran OPEN, podran participar atletes sense llicència.

Art. 4> Totes les inscripcions es tramitaran a través del correu crosate@ate.cat. Finalitzant el termini d’admissió a les 21:00h del dia 10 de desembre de 2021.

Art. 5> Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Art. 6> Les classificacions sempre seran individuals. A les curses on participin simultàniament varies categories, la classificació serà individual per cada categoria.
Es donaran trofeus als 3 primers classificats de cada categoria.

Art. 7> També es farà una classificació exclusiva per esportistes de la comarca del Baix Ebre en les categories SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14 i SUB 16. Es donarà trofeu al primer classificat i trofeu al millor equip de cada categoria (on puntuaran els tres millors d’acord a l’ordre d’arribada).

Art. 8> També es farà una classificació exclusiva per al Campionat Catalunya Universitari. Es donarà trofeus als tres primers classificats masculins i femenins,

Art. 9> Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de conèixer els resultats, acompanyades de 30€ de dipòsit. En cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit

Art. 10> Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 11> Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament de la IAAF, i la Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.

Art. 12> Els organitzadors i la Federació Catalana d’Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 13> La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament.