Reglament

Art. 1. El Club Atletisme Terres de l’Ebre,  el Consell Esportiu del Baix Ebre, Tortosa Esport i l’Ajuntament de Tortosa amb l’autorització de la Federació Catalana d’Atletisme i amb el suport del Campus de les Terres de l’Ebre de la Univerisitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i la Secretaria General de l’Esport, organitza el Cros ATE Ciutat de Tortosa “Gran Premi Eduardo Fornós” a celebrar-se el proper dia 4 de desembre de 2022 a Tortosa, a la zona universitària de Remolins.

Art. 2. Els horaris i distàncies de les curses així com un plànol del recorregut s’indiquen en l’espai de la web destinat a la identificació de la cursa.

Art. 3. Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa d’atletisme tramitada i els escolars amb la fitxa d’esportista degudament tramitada pels seus respectius consells esportius per la temporada en curs. També totes les curses seran OPEN, podran participar atletes sense llicència.

Art. 4. Totes les inscripcions es tramitaran a través del correu crosate@ate.cat. Finalitzant el termini d’admissió a les 21:00h del dia 2 de desembre de 2022.

Art. 5. Cada participant solament tindrà dret a participar en una sola prova, el fet de fer-ho en dues curses serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Art. 6. Les classificacions sempre seran individuals. A les curses on participin simultàniament varies categories, la classificació serà individual per cada categoria.
Es donaran trofeus als 3 primers classificats de cada categoria.

Art. 7. Es donarà trofeu al primer classificat i trofeu al millor equip de cada categoria (on puntuaran els tres millors d’acord a l’ordre d’arribada).

Art. 8. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de conèixer els resultats, acompanyades de 30€ de dipòsit. En cas de ser acceptada la reclamació es tornarà el dipòsit

Art. 9. Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 10. Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt d’acord amb el Reglament de la IAAF, i la Normativa de competicions de la Federació Catalana d’Atletisme.

Art. 11. Els organitzadors i la Federació Catalana d’Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 12. La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament.