Inscripcions

Inscripcions tancades

Totes les inscripcions es tramitaran a través del correu: crosate@ate.cat 

 Per inscripcions de grups, enviar AQUEST FULL OMPLERT i per fer-ho  individualment  en aquest ENLLAÇ.

Finalitzant el termini d’admissió a les 21.00h del dia 2 de desembre de 2022