Reglament

 1. Pot participar tota persona que, sota la seva responsabilitat, accepti el present reglament. L’edat mínima per participar és de 16 anys per la cursa de 10 mil metres i 14 anys per la cursa de 5 mil metres.
 2. Les persones inscrites disposaran d’1 h i 45 com a màxim minuts per completar tot el recorregut. En cas de superar el temps marcat, si es vol continuar la cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.
 3. Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.
 4. El lliurament de dorsals és realitzarà a la sortida de 19.00 a 20.45 hores. S’ha de presentar el DNI o altra identificació personal per recollir el dorsal. Els menors de 18 anys hauran de presentar obligatòriament una autorització dels seus pares o tutors legals.
 5. Preus de les inscripcions: 14€ fins al dia 26 de juliol de 2019 (data límit per fer les inscripcions i pagaments per internet). Passada aquesta data, s’haurà de fer presencialment el dia de la cursa amb un increment de 4€ per inscripció (18€ en total). Les inscripcions hauran de ser tramitades a través de la pàgina web del circuit i el pagament realitzat, únicament, mitjançant el TPV. No s’accepten devolucions.
 6. El dorsal haurà d’anar en un lloc visible i sense cap tipus de manipulació. En cas de no dur-se en aquestes condicions, el participant no entrarà a les classificacions.
 7. L’organització de la cursa es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar-ne el seu recorregut si així es creu convenient.
 8. És obligat anar per la zona marcada de la curso.
 9. L’organització disposarà de serveis sanitaris i ambulància a la sortida /arribada .
 10. Drets d’imatge: amb la inscripció, s’autoritza a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut, així com en materials de promoció i difusió.
 11. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, queda sota la decisió única de l’organització.
 12. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit a l’organització fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 60 €, que seran tornats en el cas de fallar-se a favor.
 13. Premis i categories:

10K ATE:  Hi haurà un total de 7 categories (masculí i femení), distribuïdes de la següent manera (canvis aplicats a partir de 2018):

 • Absoluta Masculina i Femenina
 • Sub23 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 18 i 22 anys)
 • Sènior Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 23 i 34 anys)
 • Veterà 1 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 35 i 44 anys)
 • Veterà 2 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 45 i 54 anys)
 • Màster 1 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 55 i 64 anys)
 • Màster 2 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 65 anys i 83 anys)

Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria absoluta i als primers de la resta de categories.

5K ATE: Hi haurà un total de 7 categories (masculí i femení), distribuïdes de la següent manera (canvis aplicats a partir de 2018):

 • Absoluta Masculina i Femenina
 • Sub18 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 14 i 17 anys)
 • Sub23 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 18 i 22 anys)
 • Sènior Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 23 i 34 anys)
 • Veterà 1 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 35 i 44 anys)
 • Veterà 2 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 45 i 54 anys)
 • Màster 1 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 55 i 64 anys)
 • Màster 2 Masculí i Femení (que compleixin enguany entre 65 anys i 83 anys)

Hi haurà trofeus per als tres primers classificats de cada categoria absoluta i als primers de la resta de categories.

14. Classificacions running series

Per a la classificació final puntuen les 8 millors curses. Cal fer un mínim de 3 curses per puntuar. Els participants tant de la categoria masculina com femenina rebran 115 punts el primer, 103 el segon, 93 el tercer, 85 el quart, 79 el cinquè, 75 el sisè, 73 el setè, 71 el vuitè, 70 el novè, 69 el desè….així successivament. A partir del 77é lloc els participants rebran tots 2 punts. A la classificació final s’afegiran 15 punts als participants que hagin finalitzat totes les curses del circuit. Les classificacions es publicaran a la pàgina web de cada cursa i a la web del circuit.

Al final de la temporada es farà un acte d’entrega de trofeus a les diferents categories de la classificació final individual, a les classificacions d’equips inscrits i als que hagin finalitzat totes les curses que es denominaran FINISHERS.

Durant aquesta entrega de premis es presentarà el proper calendari de curses per a l’any següent.