Reglament

1. Pot participar tota persona que accepti la distància, com el present reglament.
Edat mínima 10.000: 16 anys. (Cursa del Circuit del Running Series)
Edat mínima 5.000: 13 anys.

2. Les persones inscrites disposaran d’1 h i 40 minuts per completar tot el recorregut.

3. Qualsevol persona desqualificada de la cursa que vulgui seguir corrent, ho farà sota la seva única responsabilitat.

4. Lliurament de dorsals al pavelló del TEMPLE de Tortosa de 9.00 a 9.30 hores. S’ha de presentar còpia de l’ingrés i DNI per recollir el dorsal. Els menors de 18 anys hauran de presentar obligatòriament una autorització dels seus pares o tutors legals.

5. Preus de les inscripcions: 14€ fins al dia 13 d’octubre de 2017 (data límit per fer les inscripcions i pagaments per internet). Passada aquesta data, s’haurà de fer presencialment el dia de la cursa amb un increment de 4€ per inscripció (18€ en total).

6. El dorsal haurà d’anar en un lloc visible i sense cap tipus de manipulació. En cas de no dur-se en aquestes condicions, no entrarà a les classificacions.

7. L’organització de la cursa es reserva el dret d’anul·lar la prova o modificar-ne el seu recorregut si així es creu convenient.

8. És obligat anar pel carril dret de circulació (el trànsit estarà obert en sentit contrari a la cursa en alguns trams del circuit).

9. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.

10. Es disposarà de serveis sanitaris i ambulància a la sortida /arribada .

11. En cas de superar el temps marcat (1h i 40 min) i voler continuar la cursa, es farà sota la responsabilitat del corredor/a.

12. Drets d’imatge: per inscriure’s, s’autoritza a l’organització a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut, així com en materials de promoció i difusió.

13. Tot allò que no estigui previst en aquest reglament, queda sota la decisió única de l’organització.

14. No s’accepten devolucions

15. Les reclamacions hauran de fer-se per escrit a l’organització fins a 30 minuts després d’haver-se fet públics els resultats o de succeït l’incident, havent dipositat la quantitat de 60 €, que seran tornats en el cas de fallar-se a favor.